Thứ bảy, 31/01/2015, 02:59 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam hôm nay
 
Việt Nam báo cáo về nhân quyền tại Liên hợp quốc
09-05-2009, 12:00 am

Lần đầu tiên thực hiện báo cáo về nhân quyền trước Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuẩn bị một bản Báo cáo quốc gia, xây dựng trong 2 năm, đề cập toàn diện, đầy đủ về các cơ chế, hệ thống luật pháp về việc đảm bảo quyền con người.

Việt Nam báo cáo về tình hình thực hiện quyền con người tại Liên hợp quốc ngày 8/5. Ảnh: VNN

Hiến pháp ghi nhận quyền con người

Phát biểu tại Há»™i đồng, Thứ trưởng thường trá»±c Bá»™ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh chính sách nhất quán của Nhà nÆ°á»›c Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền con người.  Hiến pháp Việt Nam ghi rõ các quyền con người về chính trị, dân sá»±, kinh tế, văn hoá và xã há»™i được tôn trọng... và được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.
 
Chính sách đó dựa trên nhận thức của Nhà nước Việt Nam coi quyền con người là giá trị chung của nhân loại được tạo lập qua sự phấn đấu của các dân tộc qua các thời đại. Chính sách tôn trọng quyền con người của Nhà nước Việt Nam cũng có gốc rễ sâu xa từ truyền thống lịch sử và văn hoá có bề dày hàng nghìn năm của dân tộc.

“Trên đất nÆ°á»›c Việt Nam, 54 dân tá»™c đã nhiều đời chung sống hoà bình, chÆ°a từng có xung Ä‘á»™t sắc tá»™c. Nhân dân Việt Nam yêu chuá»™ng hoà bình, các giá trị nhân văn, cởi mở vá»›i sá»± Ä‘a dạng và dung hợp trong tiếp nhận những giá trị từ bên ngoài”, Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Ông Phạm Bình Minh khẳng định ý chí của Nhà nÆ°á»›c Việt Nam còn xuất phát từ nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt Nam đã từng bị tÆ°á»›c bỏ những quyền tá»± do, cÆ¡ bản nhất khi phải làm người dân thuá»™c địa và đã phải trải qua muôn vàn hy sinh trong các cuá»™c chiến tranh vệ quốc. 

Trên 20 triệu người VN là tín đồ của các tôn giáo khác nhau, bao gồm các tôn giáo lá»›n trên thế giá»›i là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo; trên 80% dân số có tín ngưỡng. 

Chính sách đảm bảo thá»±c hiện quyền con người của Nhà nÆ°á»›c Việt Nam được thể hiện bằng luật pháp, các chính sách cụ thể trong các lÄ©nh vá»±c, thá»±c hiện bằng nhiều cÆ¡ chế khác nhau. Từ năm 1986 đến nay, Nhà nÆ°á»›c đã ban hành, sá»­a đổi khoảng 13.000 văn bản luật và dÆ°á»›i luật. 

Hiến pháp và các văn bản pháp luật quy định rõ nội dung quyền, các biện pháp bảo đảm tất cả các quyền dân sự, chính trị cho người dân ở Việt Nam phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền.

Thứ trưởng cho biết Chính phủ Việt Nam  Ä‘ang thá»±c hiện ChÆ°Æ¡ng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nÆ°á»›c giai Ä‘oạn 2001-2010 về thể chế, tổ chức bá»™ máy, xây dá»±ng Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™, công chức, tài chính để nâng cao tính dân chủ, trong sạch, hoạt Ä‘á»™ng có hiệu lá»±c, hiệu quả, từ đó đảm bảo tốt hÆ¡n quyền lợi của người dân.

Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, thông tin, báo chí và sự tham gia của công dân dưới nhiều hình thức thông qua các tổ chức đại diện cho mình, hoặc trực tiếp qua các cơ chế được luật định, trong đó có Luật Khiếu nại tố cáo và Quy chế dân chủ cơ sở.

Chủ tịch Há»™i đồng Nhân quyền LHQ chúc Ä‘oàn Việt Nam trÆ°á»›c phiên báo cáo.  Ảnh: VNN

"Trong thực tế đời sống chính trị, xã hội hiện nay ở Việt Nam, người dân tự nguyện tham gia tích cực vào việc ứng cử, bầu cử đại diện của mình từ các tầng lớp khác nhau của xã hội vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp".

Việc đảm bảo các quyền con người trong các lÄ©nh vá»±c kinh tế, xã há»™i, văn hoá ở Việt Nam đã có những bÆ°á»›c tiến lá»›n. Sau 20 năm đổi mới,  thu nhập biÌ€nh quân đầu người đã tăng gấp 5 lần; tỷ lệ hộ ngheÌ€o theo chuẩn quốc gia giảm 4 lần (tÆ°Ì€ 60% xuống coÌ€n 13,8%) và được Liên hợp quốc, nhiều đối tác phát triển nhìn nhận là má»™t trong số những nÆ°á»›c đạt thành tích giảm nghèo ấn tượng nhất. Liên hợp quốc cÅ©ng đánh giá Việt Nam đã đạt và vượt nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên ká»· và có thể đạt tất cả các Mục tiêu này theo đúng thời hạn. 

Thách thức

Năm 1990, Việt Nam mới có 258 tờ báo và tạp chí, nay đã tăng gấp 3 lần với 700 cơ quan báo in, với 850 ấn phẩm.

Cả nước có 68 đài phát thanh, truyền hình ở cấp trung ương và ở tỉnh thành, 80 báo điện tử, hàng nghìn trang tin điện tử, 55 nhà xuất bản.

Hiện ở Việt Nam có 15.000 nhà báo được cấp thẻ, số người tiếp cận Internet chiếm gần 24% dân số, cao hơn mức trung bình ở châu Á là 18%.

Đề cập tới các thành tựu song Việt Nam cũng thừa nhận các thách thức, khó khăn phải đối mặt trong việc đảm bảo thực hiện quyền con người, có lúc còn để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến việc thụ hưởng quyền của người dân.

Thứ trưởng khẳng định trong thời gian tá»›i, Nhà nÆ°á»›c Việt Nam sẽ tiếp tục giành Æ°u tiên cho các chÆ°Æ¡ng trình xoá đói giảm ngèo, đẩy mạnh việc thá»±c hiện chính sách chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, phát triển mạng lÆ°á»›i an sinh xã há»™i, bồi dưỡng thế hệ trẻ, mở rá»™ng và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục, đào tạo. 

Những Æ°u tiên quan trọng khác là thá»±c hiện tốt ChÆ°Æ¡ng trình tổng thể về cải cách hành chính, Chiến lược xây dá»±ng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và Chiến lược cải cách tÆ° pháp đã đề ra. 

Chính phủ Việt Nam cũng nêu rõ những cam kết về các biện pháp cụ thể thực hiện các ưu tiên đó cùng với những cam kết về việc tham gia thêm một số điều ước quốc tế về quyền con người, hợp tác với các cơ chế quốc tế, khu vực, trong đó có việc mời các báo cáo viên đặc biệt về quyền con người vào thăm Việt Nam.

“Việc đảm bảo quyền con người hiện là má»™t trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cá»™ng đồng quốc tế và cÅ©ng là của Việt Nam. Mục tiêu cao nhất, đồng thời cÅ©ng là biểu hiện cụ thể về quyền con người ở Việt Nam là phấn đấu hết sức mình để xây dá»±ng “dân giàu, nÆ°á»›c mạnh, xã há»™i công bằng, dân chủ, văn minh", ông khẳng định. 

Sau bài phát biểu của Thứ trưởng Phạm Bình Minh, đại diện các nÆ°á»›c tại Liên hợp quốc lần lượt phát biểu, Ä‘Æ°a ra các khuyến nghị cÅ©ng nhÆ° đặt câu hỏi cho Ä‘oàn Việt Nam. Phiên thảo luận, Ä‘ối thoại kéo dài đến 17h30 giờ địa phÆ°Æ¡ng, tức 22h30 giờ Việt Nam.Bản in

Other News:
 » Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa kiều bào ta ở nÆ°á»›c ngoài vá»›i quê hÆ°Æ¡ng, đất nÆ°á»›c | 28-02-2009 |
 » Phái Ä‘oàn ĐaÌ£i diện thường trá»±c Việt Nam tại LHQ mừng Xuân Kỷ Sửu | 02-02-2009 |
 » 9 quy định má»›i về kinh tế-xã há»™i từ 1/1/2009 | 02-01-2009 |
 » Hợp tác Việt Nam - UNFPA: Giám sát chặt hÆ¡n sẽ hiệu quả hÆ¡n | 02-12-2008 |
 » Việt Nam tham dá»± Há»™i chợ thủ công mỹ nghệ Mi-lan-2008 | 30-11-2008 |
 » Tạo mọi thuận lợi để kiều bào trở về quê hÆ°Æ¡ng | 21-10-2008 |
 » Người Việt là bá»™ phận trong nền kinh tế MátxcÆ¡va | 16-10-2008 |
 » Việt Nam tăng cường bảo há»™ công dân ở nÆ°á»›c ngoài | 23-07-2008 |
 » Việt Nam sẽ về trÆ°á»›c thời hạn MDGs liên quan đến sức khỏe | 21-05-2008 |
 » Diá»…n đàn đầu tÆ° Việt Nam tại New York (Mỹ) | 11-04-2008 |


 
5